ایرانیان سرویس تلویزیون


نمایندگی مرکزی مجازایرانیان TVبا کد مجوزاتحادیه الکترونیک تهران۵۲۶۰۲۲ درخدمت هموطنان وهمکاران وهمشهریان محترم می باشد. این شرکت با ۳۵سال سابقه کاردرزمینه تعمیرات رادیو و تلویزیون به آخرین مرزهای تکنولوژی رسیده که بصورت آماری درقسمت ذیل با آن آشنا خواهید شد.
تلویزیون
قطعات تلویزیون

انبارقطعات شرکت ایرانیان TVدر مرکز تعمیرات قراردارد شامل فروش:

۱- فروش مین بردهای تمامی برندها.
۲- فروش پاوربرد تمامی برندها.
۳- فروش بک لایت تمامی برندها.
۴- فروش تیکان یاTFTتمامی برندها.
۵- فروش بردهای اینورتور تمامی برندها.
۶- فروش کافCOFنوودست دوم وبردآدرس مخصوص همکاران که دستگاه باندینگ دارند.
۷- فروش پایهLEDوLCDدست دودرشرکت.

درباره ما بیشتر بدانید

محدوده خدمات شرکت ایرانیان TVازاستان مازندران،استان گلستان، گیلان، محمودآباد، بابل، ساری، گرگان، رشت، قزوین، کرج، شهرقدس، شهرگلستان، اندیشه، شهریار، واوان، پرند، نسیم شهر،اسلامشهر،رباط کریم، ورامین، قرچک، شهرک صنعتی عباس آباد،فیروزکوه،گیلاوند،آبسرد و مشاودماوند، رودهن، بومهن، جاجرود وسراسر تهران بزرگ می باشد. خدمت رسانی شرکت بصورت۲۴ ساعته میباشد.

تماس با ما